به گزارش ایسنا، مصطفی قانعی درباره تجربیات موفق ایران در حوزه تولید دارو، بیان کرد: یکی از نیازهای امروز کشور در حوزه دارو، تامین واکسن‌های مختلف است؛ واکسن‌های انسانی و حیوانی که کاربردهای زیادی در کشور دارند.


وی افزود: امروز در حوزه واکسن متخصصان و جوانان با استعداد زیادی وجود دارند که اگر از توانمندی آنها به خوبی بهره ببریم، می‌توانیم نیازهای موجود در داخل کشور را به راحتی تامین کنیم.


به گفته قانعی، در حال حاضر مطالبات جدی برای تولید واکسن از ما شده است و ما در حال برنامه‌ریزی بر اساس مدل‌های موفق قبلی در تولید دارو هستیم.


وی همچنین تصریح کرد: برای تامین نیازهای کشور باید تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط همکاری کنند و از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود بهره ببریم.


دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: نه تنها تامین نیازهای داخلی حوزه واکسن به کمک متخصصان بومی امکانپذیر است، بلکه می‌توان این توانایی‌ها و محصولات تولیدی را به دیگر کشورها نیز صادر کرد.


انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید