خانه / دسته‌بندی نشده / ضرورت پیش بینی بحران ها در اتاق فکر مسئولان

ضرورت پیش بینی بحران ها در اتاق فکر مسئولاندر این مطلب به مقوله اجرای نادرست قانون خصوصی سازی در سال های قبل در استان مرکزی اشاره شده که نتوانست صنایع استان را به درستی مدیریت کرده و برخی از این واحدها قربانی شدند.
آنچه در این مطلب مورد تاکید قرار گرفته این است که امنیت شغلی در روال خصوصی سازی باید تامین شود و کارگران نباید در این عرصه آسیب ببینند و در استان صنعتی چون استان مرکزی اتاق فکر قوی برای راهبری و حل و فصل مسائل کارگری و صنعتی امری ضروری محسوب می شود.
لزوم روشن و شفاف شدن وضعیت شهرداری و اخطار ایمنی به پنج پاساژ و مجتمع تجاری در اراک نیز از دیگر عنوان های خبری این شماره هفته نامه بیداری مرکزی است.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، ۳۱ هفته نامه، ۱۳ دو هفته نامه، ۱۶ ماهنامه، ۳ دو ماهنامه، ۱۸ فصلنامه است.
۷۱۱۴/6013/خبرنگار: شیما کریمی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


درباره gohari