به گزارش ایسنا، غلامرضا غفاری در دومین نشست معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه های منطقه ۳ کشور وضعیت پوشش و عفاف و حجاب در دانشگاه ها را یکی از دغدغه های اصلی حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برشمرد و گفت: باید با سیاست گذاری های درست در این زمینه از بروز ناهنجاری ها جلوگیری کرد.

غفاری با تاکید بر اینکه نباید مسائل فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه به چالش های امنیتی و سیاسی تبدیل شود، تصریح کرد: در حل چالش های فرهنگی دانشگاه ها و رفع گسست بین نسلی که در حوزه فرهنگی بین جوانان و نسل های گذشته نظیر عفاف و حجاب رخ داده است، باید با اقدامات فرهنگی متناسب، به موقع و موثر از بروز تقابل های ناخواسته و تشکیل جنبش های اعتراضی جلوگیری کرد.

وی  با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات بر لزوم مدیریت فضای دانشگاه ها در ایام پیشرو تاکید کرد و گفت: دانشجویان می توانند در فضایی به دور از تشنج و سیاست زدگی به طرح مطالبات و خواسته های خود از تریبون دانشگاه کنند و مجموعه وزارت علوم نیز همراهی لازم با دانشجویان در این زمینه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم قرن ۲۱ را عصر تغییر و تحول عنوان و خاطرنشان کرد: دانشگاه  های کشور نیز باید در یک سیر تحولی به سمت دانشگاه های نسل چهارم حرکت کنند.

وی ادامه داد: در دانشگاه های نسل سوم و چهارم اثر گذاری فرهنگی و اجتماعی فعالیت های دانشگاه در جامعه نقشی به مراتب پر رنگ تر از جنبه آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها دارد.

غفاری با تاکید بر لزوم همگام سازی برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها متناسب با تحولات جامعه، اظهار کرد: سیاست گذاران، تصمیم گیران و مدیران فرهنگی اجتماعی دانشگاه ها باید در تدوین برنامه های خود نیازهای اساسی جامعه و تحولات آن را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: در عصر کنونی نظام ایده ها، رجحان ها و تغییر در سبک زندگی افراد جامعه است که این امر کار فعالان فرهنگی در دانشگاه ها را در ارائه فعالیت ها و طرح های فرهنگی موثر و مناسب سخت تر کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم عنوان کرد: در مقطعی که تغییر و تحولات در جامعه و دانشگاه سرعت بیشتری دارد احتمال غافلگیری نیز بیشتر است و لذا مدیران دانشگاهی باید با همراه سازی خود با تحولات جامعه و دانشگاه از اتخاذ تصمیمات منسوخی که در مقطع فعلی پاسخگوی نیاز های دانشگاه نیست خودداری کنند و نسبت به همترازی و هم افق سازی نگاه و افکار نسل های مختلف در دانشگاه برنامه جامعی داشته باشند.

رحیم حب نقی، رئیس دانشگاه ارومیه نیز در ادامه این نشست، دانشگاه را پایگاه شکل گیری شخصیت حرفه ای و اجتماعی افراد جامعه توصیف و خاطرنشان کرد: دانشگاه ها در حوزه رفع چالش های خود و جامعه به ویژه در حوزه فرهنگ دینی توفیق چندانی در سال های گذشته نداشته است و باید با برنامه ریز اصولی در این زمینه کاستی ها و کم کاری های گذشته را جبران کرد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید