به گزارش ایسنا، بر اساس دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸ و ۹۹ دانشگاه تربیت مدرس، امتحانات این نیم سال به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد و ارزیابی نهایی دانشجویان به صورت ترکیبی از امتحان پایان نیم سال با رعایت حداقل وزن ۵۰ درصد از امتیاز نهایی دانشجو و سایر ارزیابی ها و فعالیت های دانشجو در فرایند آموزشی نیم سال جاری انجام می شود.

همچنین مقیاس نمره در ارزیابی امتحانات پایان نیم سال محدوده صفر تا ۲۰ است و نمره قبولی ومردودی بر اساس مقررات مصوب جاری دانشگاه محاسبه خواهد شد.

بر این اساس زمان برگزاری امتحانات و ثبت نمرات دانشجویان توسط استاد مطابق تقویم آموزشی بازنگری شده نیم سال دوم تحصیلی مصوب دوم اردیبهشت شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس است.

طبق تصمیمات این شورا کلاس‌های آموزشی دانشجویان تربیت مدرس امروز ۱۱ تیر ماه پایان می پذیرد و ارزشیابی دروس از ۳۱ خرداد تا امروز انجام شده است.

همچنین امتحانات دروس مدرسی از شنبه ۱۴ تیر آغاز می شود تا ۱۹ این ماه ادامه دارد امتحانات دروس تخصصی نیز از شنبه ۲۱تیر آغاز و ۸ مرداد پایان می پذیرد.

بر این اساس دانشجویان از ۱۵ تا ۲۰ مرداد می توانند نسبت به نمرات پایان سال خود اعتراض کنند در نهایت نمره نهایی از شنبه اول تا تا چهارشنبه ۵ شهریور ماه ثبت می شود.

همچنین امتحانات پایان نیم سال برای تمامی دانشجویان یک درس با یک شیوه یکسان انجام می گیرد و استادان سوابق ارزشی درس را حفظ کنند به نحوی که در صورت لزوم قابلیت مراجعه و بررسی مجدد داشته باشد.

بر اساس این دستورالعمل برگزاری امتحانات غیر حضوری پایان  نیم سال لازم است. حتما بر اساس برنامه زمان بندی که از سوی آموزش هر دانشکده تنظیم شده و به اطلاع دانشجویان رسیده است راس ساعت مقررشروع وخاتمه یابد. همچنین غیبت دانشجو در امتحانات تابع مقررات و ضوابط دانشگاه‌ها است.

دانشگاه تربیت مدرس مصوب کرده درصورت اطمینان از احراز تقلب دانشجو در امتحانات پایان ترم استاد درس مطابق ضوابط و مقررات انضباطی اقدام خواهد کرد و چگونگی برگزاری آزمون واحدهای عملی و ثبت نمرات مربوط از اختیارات استاد درس خواهد بود.

طبق این دستورالعمل شیوه برگزاری امتحان با صلاحدید استاد درس با استفاده از یک یا چند روش قابل انجام است.

در روش شفاهی استاد می تواند متناسب با اهداف درس وسرفصل های مصوب امتحانات پایان نیم سال را به صورت مصاحبه شفاهی بر خط با دانشجویان برگزار کند و این شیوه مناسب برای کلاس‌های کمتر از ۵ نفر است و در صورت بیشتر بودن تعداد دانشجویان استاد درس می تواند امتحان را در دو یا چند گروه برگزار و یا آزمون کتبی رااجرا کند. البته در روش کتبی سوالات امتحانی می تواند به صورت تستی وتشریحی برگزار شود.

در روش تستی بر حسب نوع درس یا رشته تحصیلی با رعایت کیفیت آموزش در تحصیلات تکمیلی استاد می تواند از طریق بخش آزمون سازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه نسبت به طراحی سوالات چند گزینه ای اقدام کند. ضمن این که استاد درس می تواند با رعایت ملاحظاتی از جمله محدود کردن زمان نمایش هر سوال و تصادفی کردن شماره سوالات و گزینه ها برای دانشجویان مختلف همچنین مفهومی کردن سوالات احتمال تقلب را کاهش و روند پاسخگویی را مدیریت کند که دراین روش زمان در نظر گرفته برای هر سوال یک تا دو دقیقه و تعداد سوالات ۱۰ و حداکثر ۳۰سوال است.

در روش تشریحی امتحان استاد می تواند بنابر لزوم ارزیابی کیفی دانشجویان از حیث میزان یادگیری مفاهیم پایه هر درس سوالات را از قبل طراحی واز محیط معمول صوتی ، تصویری، و متنی به صورت بر خط با دانشجویان به اشتراک بگذارد. در واقع امتحان کتبی تشریحی پایان نیم سال هر سال لازم است در زمان محدود حداکثر ۷۵ دقیقه تنظیم و برگزار شود .

در روش “جزوه باز” نیز بر حسب محتوای مطالب تولید و ارائه شده در صفحه درسی یا کلاس‌های برخط و نیز رعایت الزامات مصوب سرفصل دروس استاد می تواند امتحان پایان نیم سال را از طریق طراحی سوالات تحلیلی باز برگزار کند که دراین روش زمان بارگزاری پاسخنامه دانشجویان حداکثر تا ۴۸ ساعت با صلاحدید استاد است.

در روش امتحان کتبی درس به تشخیص استاد می تواند آزمون بر خط آنلاین بدون نظارت ویا آزمون بر خط آنلاین با نظارت صورت بگیرد.

در این دستورالعمل آمده است استاد می تواند علاوه بر سامانه رسمی دانشگاه از سامانه دیگری که تشخیص می دهد بر حسب شیوه برگزاری امتحان پایان ترم را مشروط به ارائه مدارک ومستندات ثبت یا ضبط شده برگزار کند و قبل از امتحان پایان نیم سال جهت کسب تجربه حداقل یک نوبت آزمون آزمایشی با مشارکت دانشجویان طراحی و اجرا شود.

در پایان این دستورالعمل آمده است که برای به حداقل رساندن بار ترافیکی سرورها و مشکلات سرعت اینترنت مدیران گروه یا ادارات آموزشی دانشکده ها برنامه زمان بندی را در طول روز ۸ صبح تا حداکثر ۱۷ بعد از ظهر و در حداکثر پراکندگی ساعات تنظیم و اعلام نمایند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید