به گزارش ایسنا، در هفته گذشته، فاریاب استان کرمان با زمین‌لرزه‌های ۴.۶ و ۴.۱، گلباف استان کرمان با زلزله ۴.۱، سرگز استان هرمزگان زلزله ۴.۹ و بندر چارک با زلزله‌های ۴.۲ و ۴ لرزیدند.

جزئیات زمین‌لرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۱ بهمن

در بندرخمیر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق هشت کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۴ کیلومتری بندر خمیر، ۵۲ کیلومتری لافت و ۵۴ کیلومتری کنگ این استان بوده است.

سپید دشت استان لرستان زلزله ۲.۵، چابکسر استان گیلان زلزله ۲.۹ رخ داد.

بندرچارک استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری بندر چارک، ۲۸ کیلومتری جناح و ۳۵ کیلومتری جزیره کیش این استان گزارش شد.

یکشنبه ۱۲ بهمن

بهاباد استان یزد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ را تجربه کرد که عمق آن در ۹ کیلومتری و کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۹ کیلومتری بهاباد و ۷۳ کیلومتری بافق این استان و ۷۶ کیلومتری کوهبنان استان کرمان بوده است.

در چاه دادخدا استان کرمان زلزله ۲.۷، در سرگز استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۹ در رومرکز ۳۱ کیلومتری سرگز و ۵۳ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان و ۳۳ کیلومتری فاریاب استان کرمان رخ داد.

فاریاب استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد که عمق آن در ۲۰ کیلومتری و کانون رومرکز آن در ۲۷ کیلومتری فاریاب استان کرمان و ۳۳ کیلومتری سرگز و ۴۷ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است.

دوشنبه ۱۳ بهمن

در فاریاب استان کرمان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۶ در عمق ۱۸ کیلومتری به ثبت رسید. زلزله ۴.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری و ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۶، فارغان استان هرمزگان زلزله ۲.۵، شرفخانه استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ رخ داد.

کوهبنان استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید وکانون آن در ۱۱ کیلومتری کوهبنان، ۲۰ کیلومتری کیانشهر و ۵۰ کیلومتری راور این استان گزارش شد.

زلزله ۳.۴ در عمق ۲۲ کیلومتری از دیگر رخدادهای ۱۳ بهمن است که در اوز استان فارس به ثبت رسید.

سه شنبه ۱۴ بهمن

در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۸، نهاوند استان همدان زلزله ۲.۸، تازه شهر استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، جناح استان هرمزگان زلزله ۲.۸ و وراوی استان فارس زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در انبارلوم استان گلستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری انبار الوم، ۱۹ کیلومتری اینچه برون و ۳۵ کیلومتری آق قلا این استان به ثبت رسید.

چهارشنبه ۱۵ بهمن

بندر خمیر استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۲۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۳ کیلومتری بندر خمیر، ۳۸ کیلومتری رویدر و ۳۹ کیلومتری لافت این استان بوده است.

بندر چارک استان هرمزگان نیز با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری بندر چارک، ۲۶ کیلومتری جناح و ۳۷ کیلومتری جزیره کیش این استان بوده است.

در گزیک استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹، جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۶، کندر استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ و بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵ رخ داد.

گلباف استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۱ کیلومتری گلباف، ۲۲ کیلومتری کشیت و ۳۸ کیلومتری اندوهجرد این استان گزارش شد.

در دهرم استان فارس زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۲۴ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در پنج کیلومتری دهرم، ۴۰ کیلومتری فراشبند و ۴۵ کیلومتری فیروز آباد این استان بوده است.

پنج شنبه ۱۶ بهمن

در دهرم استان فارس زلزله ۲.۹، کازرون استان فارس زلزله ۲.۶ و نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۶ رخ داد.

گلباف استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد.

چاه دادخدا استان کرمان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۹ کیلومتری چاه داد خدا، ۳۶ کیلومتری قلعه گنج و ۶۰ کیلومتری منوجان استان کرمان بوده است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید