به گزارش ایسنا، از ابتدای سال ۱۳۹۹ برگزیدگان تسهیلات پسادکتری «جایزه شهید دکتر چمران» امکان بهره‌مندی از تسهیلات زیر را بدون طی فرایند شناسایی مجدد، خواهند داشت:
 

الف: تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی «جایزه شهید دکتر شهریاری»

ب: تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه «جایزه شهید تهرانی مقدم»

ج: تسهیلات حمایتی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی

 
بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، همچنین برگزیدگان تسهیلات پسادکتری «جایزه شهید دکتر چمران» مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز امکان بهره‌مندی از تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه «جایزه شهید تهرانی مقدم» و تسهیلات حمایتی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی را بدون طی فرایند شناسایی مجدد خواهند داشت.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید